УМОВИ СПІВПРАЦІ
Житлова нерухомість
ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ
ПЕРЕЛІК ВИМОГ

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ТОРГАХ

ПРОДАВЦІ ПОКУПЦІ
Договір про співпрацю Заява на участь в торгах
Повний пакет документів на майно Установчі документи (для юридичних осіб і ФОП)
Постанова (ухвала) суду про визнання боржника банкрутом і призначення ліквідатора (банкрутство) Копія паспорту та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб)
Відношення (лист) про визнання переможцем конкурсу з відбору виконавця (організатора) торгів (земельні аукціони, банкрутство) Документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника
Акт опису майна в податкову заставу та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (податкова застава) Квитанції про оплату реєстраційного і гарантійного внесків
Рішення органу приватизації (Організатора) про включення майна в перелік продажу (приватизація, земельні аукціони) Повний пакет документів, які вказані  в  заяві на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж (приватизаційні аукціони)
Звіт  (акт) про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (податкова застава, приватизація, земельні аукціони, санація) Пакет документів в  залежності від виду торгів і майна
Рішення органу приватизації (Організатора) про затвердження початкової вартості майна (приватизація, земельні аукціони)  
Рішення Організатора про затвердження технічної документації (земельні торги)  
Акт опису, оцінки та передачі товарів та інші необхідні документи, що містять інформацію про аукціонні товари (митні аукціони)  

Всі документи і копії документів   повинні бути завірені підписом і  печаткою покупця, за винятком копій документів,  які  повинні  бути посвідчені нотаріально.
Учасники аукціону або їх  уповноважені  особи  під  час реєстрації  для  участі  в  аукціоні  повинні  надати організатору аукціону документи,  які засвідчують їх особу та  повноваження

 Повний пакет документів надається при акредитації. Надалі учасником біржової торгівлі надаються тільки зміни, або довідка. що змін в даному пакеті документів немає.

 
ПРИКАРПАТСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА
76000 м. Івано-Франківськ,вул. Шевченка, 9
mail: pfg@pfg.if.ua
Карта сайту